speaker-photo

Radovan Oreský

Chief Data Officer, EMARK Analytics

World is committed to making participation in the event a harass ment free experience for everyone, regardless of level experience gender, gender identity and expression

9.00

Štvrtok 12. október

Opening remarks & welcome note

10.00

Štvrtok 12. október

Objavte potenciál komba Qlik a Snowflake

Predvedieme silu analytiky v reálnom čase. Budeme maximálne praktickí. Pripravené máme pútavé zaujímavé demo-ukážky, ktoré adresujú typické use-cases, na ktoré manažéri najčastejšie (márne) hľadajú riešenia. (Qlik Cloud Data Integration > Snowflake > Kombo Qlik Sense SaaS + Inphinity a QCDI app)

10.20

Štvrtok 12. október

Business Chat: Ako dátové aplikácie slúžia biznisu (praktické ukážky)

Predstavíme si DX aplikáciu, ktorá pokrýva viaceré oblasti biznisu vrátane výsledkov, iniciatív, rizík, ESG, aktív, cybersecurity, incidenty, dochádzku, AutoML či Alerting. Appkou vás prevedie Lukáš Neduchal, jeden z najvyhľadávanejších expertov v oblasti advisory a security u nás.

 

9.00

Thursday 12. October

Opening Remarks & Welcome Note

10.00

Thursday 12. October

Discover the potential of the Qlik and Snowflake combination.

"We will showcase the power of real-time analytics. We will be highly practical and have prepared an engaging demo. You can look forward to a real-time data pipeline from source to dashboard, integrated into a warehouse management environment. The demo will be accompanied by both technical and business commentary. The technologies used and presented will include: Qlik Replicate > Snowflake > Qlik Sense SaaS."

10.20

Thursday 12. October

Business Chat: How Data Applications Serve Business (Practical Examples)

We will play with the data digital twin of a fictional company and demonstrate 4th-generation BI, which brings us bidirectional interaction through modeling and write-back technology. This is something Excel simply can't do, and we will explain why. Additionally, the Head of the IT Security Department at Tatra Bank, Marek Zeman, will talk about a part of the risk management solution.