speaker-photo

Róbert Šrotýř

Chief Product Officer, EMARK Analytics

World is committed to making participation in the event a harass ment free experience for everyone, regardless of level experience gender, gender identity and expression

10.00

Štvrtok 12. október

Objavte potenciál komba Qlik a Snowflake

Predvedieme silu analytiky v reálnom čase. Budeme maximálne praktickí. Pripravené máme pútavé zaujímavé demo-ukážky, ktoré adresujú typické use-cases, na ktoré manažéri najčastejšie (márne) hľadajú riešenia. (Qlik Cloud Data Integration > Snowflake > Kombo Qlik Sense SaaS + Inphinity a QCDI app)

10.20

Štvrtok 12. október

Business Chat: Ako dátové aplikácie slúžia biznisu (praktické ukážky)

Predstavíme si DX aplikáciu, ktorá pokrýva viaceré oblasti biznisu vrátane výsledkov, iniciatív, rizík, ESG, aktív, cybersecurity, incidenty, dochádzku, AutoML či Alerting. Appkou vás prevedie Lukáš Neduchal, jeden z najvyhľadávanejších expertov v oblasti advisory a security u nás.

 

14:00 - 15:20

Štvrtok 12. október

QLIKWORLD UVÁDZA - Qlik Workshop: Okamžité analýzy bez pomoci IT

Tento praktický workshop vás prevedie možnosťami, ktoré vám prinesie kombo Qlik a Inphinity. Inphinity je natívne rozšírenie Qliku, ktoré jeho možnosti posúva do bezprecedentnej roviny.

Spojenie Qliku s Inphinity umožní zrýchliť prijatie dátovej analytiky; priniesť biznis kontext; eliminovať procesné riziká; či ušetriť na akýchkoľvek aplikáciách.

Vytvorte si vlastnú analytickú appku, ktorú môžete ďalej využívať.

Ak sa plánujete workshopu zúčastniť, zaznačte príslušné pole pri registrácii na konferenciu.

10.00

Thursday 12. October

Discover the potential of the Qlik and Snowflake combination.

"We will showcase the power of real-time analytics. We will be highly practical and have prepared an engaging demo. You can look forward to a real-time data pipeline from source to dashboard, integrated into a warehouse management environment. The demo will be accompanied by both technical and business commentary. The technologies used and presented will include: Qlik Replicate > Snowflake > Qlik Sense SaaS."

10.20

Thursday 12. October

Business Chat: How Data Applications Serve Business (Practical Examples)

We will play with the data digital twin of a fictional company and demonstrate 4th-generation BI, which brings us bidirectional interaction through modeling and write-back technology. This is something Excel simply can't do, and we will explain why. Additionally, the Head of the IT Security Department at Tatra Bank, Marek Zeman, will talk about a part of the risk management solution.

14:00 - 15:20

Thursday 12. October

Qlik SaaS & Inphinity Workshop: Instant Analytics Without IT Assistance

This practical workshop will guide you through the possibilities that the Qlik and Inphinity combo can offer. Inphinity is a native extension of Qlik that takes its capabilities to an unprecedented level. Combining Qlik with Inphinity will accelerate data analytics adoption, provide business context, eliminate process risks, and save on any applications. Create your own analytical app that you can continue to use.

If you plan to attend the workshop, please check the appropriate box when registering for the conference.