speaker-photo

Radek Starzyczny

Head of Data & Analytics, Model Group
11.50

Štvrtok 12. október

Skúsenosti slovenských firiem s najmodernejšími data technológiami + panelová diskusia

V tomto bloku necháme hovoriť manažérov slovenských firiem a organizácií o svojich skúsenostiach s dátami a technologiami okolo nich. Detaily doplníme čoskoro.

11.50

Thursday 12. October

Experiences of Slovak companies with the latest data technologies + panel discussion

In this segment, we will let managers from Slovak companies and organizations share their experiences with data and the technologies surrounding them. More details to follow soon.