speaker-photo

Igor Szafranski

Snowflake
11.30

Štvrtok 12. október

Čo robí Snowflake unikátnym?

Organizácie na celom svete a v rôznych odvetviach používajú Snowflake Data Cloud na kolaboráciu s dátami, vytváranie dátových aplikácií a získanie náskoku pred konkurenciou. Prevedieme vás inšpiratívnymi možnosťami, ktoré prináša technológia Snowflake, spolu s poslednou novinkou na masové čítanie zmlúv, faktúr a ich ukladanie do Snowflake-u ( Document AI).

14:00 - 15:20

Štvrtok 12. október

Snowflake Workshop: Vytvorte si vlastný dátový sklad za pár minút

Workshop vás naučí základom práce so Snowflake. Naučíte sa ako si vytvoríte vlastný dátový sklad za pár minút.

Ak sa plánujete workshopu zúčastniť, zaznačte príslušné pole pri registrácii na konferenciu.

11.30

Thursday 12. October

What makes Snowflake unique?

Organizations worldwide, across various industries, use Snowflake Data Cloud for collaborating with data, creating data applications, and gaining a competitive edge. We will guide you through the inspirational possibilities offered by Snowflake technology, along with the latest development in bulk reading of contracts and invoices and storing them in Snowflake (Document AI).

14:00 - 15:20

Thursday 12. October

Snowflake Workshop: Create Your Own Data Warehouse in Minutes

The workshop will teach you the basics of working with Snowflake. You will learn how to create your own data warehouse in just a few minutes.

If you plan to attend the workshop, please check the appropriate box when registering for the conference.