speaker-photo

Vincenzo Esposito

Master Principal Enterprise Architect, Qlik
9.15

Štvrtok 12. október

QlikWorld: Integrácia Qliku a Talendu, novinky Qlik SaaS

V dynamickom prostredí neustále nových technológií, meniacich sa spotrebiteľských návykov, ekonomických či spoločenských podmienok, či dynamiky trhov, nie je jednoduché udržať správny kurz pri napĺňaní biznis cieľov. Tento blok vám pomôže zorientovať sa v možnostiach, ktoré podávajú pomocnú ruku pri transformácii biznisu.

9.15

Thursday 12. October

QlikWorld: Integration of Qlik and Talend, Qlik SaaS News

Over the past year, Qlik has made significant strides in several directions. In addition to expanding capabilities in the world of Qlik Sense, the Talend company joined the Qlik family, acquired earlier this year. In this segment, you can look forward to practical demonstrations of Qlik's innovations in AutoML, Alerting, as well as the first demonstrations of Qlik and Talend integration, along with an explanation of the future direction post-acquisition.